Broj 1 u svijetu grupacija u obrazovanju za menadžment u hotelijerstvu i turizmu
50 škola, 9 000 studenata, 35 000 diplomaca u svijetuAKTUELNOSTI NAJNOVIJE