UNIVERZITETSKI CENTAR

Upis & Školarina

Međunarodno hotelijerstvo i menadžment
 Godišnja školarina 
EUR 2 400
 Godišnja školarina za inostrane studente
EUR 3 000

*za akademsku 2017/2018 godinu

UPISNI PROCES

  1. Popuniti prijavni formular koji se nalazi u prilogu brošure i poslati ga zajedno sa svim traženim informacijama.
  2. Po prijemu prijave, ukoliko se kvalifikujete za dalje, fakultet će Vam poslati poziv za prijemni ispit. 
  3. Potvrđujete prisustvo na prijemnom ispitu.
  4. Prijemni ispit se održava na fakultetu za koji se prijavljujete. Cilj testiranja je da procijeni kvalitet i sklonosti za rad u ugostiteljstvu i turističkoj industriji, motivacija i znanje Engleskog jezika.
  5. Ubrzo nakon prijemnog ispita, bićete informisani o rezultatima istog poštom ili e-mailom.
  6. Vaš prijem biće potvrđen nakon sastanka sa Direktoicom škole. Prilikom tog sastanka popunjava se administrativna i finansijska papirologija .  
VAŠ SAGOVORNIK
Kontaktirajte ovaj univerzitetski centar

Admissions
Ines Pajovic
Oktoih1, Donja Gorica
Podgorica - ME

Kontaktirajte ovaj univerzitetski centar
+382 20 410 726
NAĐITE ODGOVARAJUĆE OBRAZOVANJE

U TRI ETAPE
Nekoliko klikova
je dovoljno!

MARKO POLO
Studenti,
prokrčite sebi put
na međunarodnom nivou

Saznajte više o tome
II ciklus specijalizacija
Direktor Međunarodnog hotelijerstva

Saznajte više o tome