UNIVERZITETSKI CENTAR

Poruka Direktora

U okviru Studijskog programa Međunarodno hotelijerstvo i menadžment istražujemo, predajemo i učimo o savremenom fenomenu turizma koji privlači milione ljudi širom svijeta. Pokretanjem ovog programa pridružili smo se Vatel grupaciji i Vatel brendu. Vatel International School for Hospitality and Tourism Management prvorangirana je grupacija u ovoj oblasti u svijetu.

Izvrsnost u oblasti hotelijerstva sa više od 30 godina uspješnog rada i prestižnih rezultata garantuju znanja i vještine koje sa lakoćom odgovaraju svim izazovima modernog međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu.

 Inovativni nastavni program sa izbalansiranim odnosom između teorije i prakse, pruža mogućnost tijesne povezanosti sa turističkom industrijom što buduće menadžere čini konkurentnim na tržištu rada. Program omogućava dobijanje jasno profilisanih akademskih znanja,  domaće i međunarodno iskustvo stečeno kroz stažiranje u prestižnim hotelima i restoranima, vrijednosti koje se baziraju na viševjekovnoj francuskoj tradiciji u oblasti hotelijerstva kroz vrednovanje kvaliteta, dobrog ukusa i izvrsnosti.

Multikulturalnost i međunarodno iskustvo njeguje se kroz obavezno stažiranje u inostranstvu i mogućnosti koje pruža Marco Polo program razmjene studenata što budućim menadžerima pruža mogućnost za ostvarivanje uspjeha u profesionalnoj karijeri.

Ništa tako uspješno kao turizam ne može povezati različite kulture kroz putovanja čija je pokretačka sila želja za otkrivanjem novih ljudi, mjesta i različitih kultura. Ako želite da se izdvojite iz mase koja se prijavljuje na tržište rada, a motiviše vas znatiželja i cilj vam je da postanete stručni menadžeri koji su spremni da odgovore na izazove modernog turizma, onda je pravi izbor Međunarodno hotelijerstvo i menadžment. 

VAŠ SAGOVORNIK
Kontaktirajte ovaj univerzitetski centar

Admissions
Ines Pajovic
Oktoih1, Donja Gorica
Podgorica - ME

Kontaktirajte ovaj univerzitetski centar
+382 20 410 726
NAĐITE ODGOVARAJUĆE OBRAZOVANJE

U TRI ETAPE
Nekoliko klikova
je dovoljno!

MARKO POLO
Studenti,
prokrčite sebi put
na međunarodnom nivou

Saznajte više o tome
II ciklus specijalizacija
Direktor Međunarodnog hotelijerstva

Saznajte više o tome