UNIVERZITETSKI CENTAR

Osnovne studije

Bachelor in International Hotel Management
Međunarodno hotelijerstvo i menadžment    

  • Diploma - Francuski državni nivo II
  • Bechelor diploma – Crna Gora – VI nivo stručne spreme
  • Ukupan broj bodova: 180 ECTS (Evropski sistem prenosa bodova)

Bachelor Vatel -  Međunarodno hotelijerstvo i menadžment

 Menadžment 1

  Akademske studije 

• Menadžment I
• Marketing I
• Ljudski resursi I
• Računarske nauke I
• Korporativna ekonomija
• Profesionalna kultura
• Self Image
• Higijena i bezbjednost
• Nutricionizam I 

• Porijeklo i istorija vina
• Uvod u restoransko poslovanje
• Engleski I
• Francuski I
• Praksa u kompanijama
• F&B ambijent u restoranu
• Ambjent ugostiteljstva
• Projekat: Ideja i karakter    

 Praksa 

• Operativna praksa u kompaniji 
• Trajanje 18 nedelja    

  60 ECTS kredita

 Menadžment 2

  Akademske studije 

• Menadžment II
• Marketing II
• Ljudski resursi II
• Računarske nauke II
• Poslovno pravo
• Ekonomija turizma
• Ekonomsko okruženje
• Projekat: Ideja i karakter    

• Francuski II
• Njemači ili Španski I
•  Profesionalne aktuelnosti i trendovi u hotelijerstvu
• Nutricionizam II
• Porijeklo i istorija svjetskih vina
• Komunikacijske vještine
• Praksa u kompanijama
• MI Izvještaj o praksi 

 Praksa 

• Operativna praksa u kompaniji 
• Trajanje 20 do 24 nedelje    

60 ECTS  kredita

 Menadžment 3

Akademske studije

• Uvod u kontrolu troškova
• Marketing III
• Ljudski resursi III
• Računovodsvo – sistem oporezivanja
• Računarske nauke III
• Multikulturalni menadžment
• Turizam i putovanja
• Projekat: Ideja i karakter    

• Francuski III
• Njemači ili Španski II
• Geopolitika
• Vina, piva i žestoka pića
• Pregovaračke vještine
• Menadžerska praksa u kompaniji
• MII Izvještaj o praksi    

Opciona praksa

• Operativna ili menadžerska praksa u evropskoj ili internacionalnoj kompaniji
• Trajanje: 24 nedelje    

60 ECTS credits

 

Uslovi za upis:
Diploma srednje škole ili ekvivalent + prijemni ispit

Znanje engleskog jezika:
Nivo se utvrđuje tokom prijemnog ispita  + motivaciono pismo na jednoj strani na engleksom jeziku

Trajanje studija:
3 godine

Obrazovni ciljevi:
Ovladavanje menadžerskim i liderskim vještinama u međunarodnom okruženju.

Razvoj stručnih, pravnih, ekonomskih i jezičkih sposobnosti sa ciljem stvaranja operativnog menadžera u hotelskoj industriji. 

Stepen obrazovanja:

Bachelor Vatel – Međunarodno hotelijerstvo i menadžment
Francuski državni nivo: II stepen;

Ustanova resgistrovana u Nacionalnom registru profesionalnih ustanova 05. aprila 2012. godine, shodno zakonu francuskog Ministarstva za rad, zapošljavanje i zdravlje.  Registracija objavljena u Službenom listu od 14. Aprila 2012. godine Republike Francuske. 

Bachelor - I Međunarodno hotelijerstvo i menadžment
Akreditovan od strane  Savjeta za visoko obrazovanje pri Ministarstvu obrazovanja i sporta 2016. godine.

Evropska Bachelor Diploma u Međunarodnom hotelijerstvu i menadžmentu
Diplomu izdaje Eurhodip

 

MENADŽMENT 1 NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Studenti se upoznaju sa marketingom, ljudskim resursima, menadžmentom, profesionalnom kulturom, i stiču iskustvo u radu u restoranu, u tehnikama proizvodnje, pripremama banketa, itd. uz obaveznu praksu prije završetka akademske godine, u zemlji u kojoj studiraju.

Menadžment I
- Osnovne računovodstvene tehnike.
- Razumijevanje administrativnih menadžerskih alata i korišćenje dashboard-a i bilansa stanja i uspjeha.

Marketing I
- Upoznavanje sa osnovnim tehnikama marketinga kako bi shvatili i analizirali značaj marketinga u kompaniji.

Ljudski resursi I
- Uvod u osnovne tehnike ljudskih resursa i razumijevanje značaja ovog okvira u hotelskim strukturama.

Računarske nauke I
- Uvod u korišćenje Interneta i tehnika pronalaženja informacija na radnom mjestu.
- Uvod u softverske alate koji se koriste u ugostiteljstvu.

Korporativna ekonomija
- Razumijevanje koncepta kompanije i njenog mjesta u ekonomskom okruženju.

Profesionalna kultura
- Razumijevanje prošlosti, u clju predviđanja budućnosti.

- Razvijanje radoznalosti, kako bi se koristila  u profesiji, kao i u radu sa medijima.

Self-Image
- Posjedovanje sopstvene slike, svjesnost iste, i razvoj samopouzdanja kako bi se poboljšao lični imidž kod drugih.

Higijena i bezbjednost
-  Savladavanje osnova higijene hrane.
-  Poznavanje pravila HACCP sistema.

Nutricionizam I
- Osmišljavanje uravnoteženog jelovnika koji uzima u obzir preporučene nutritivne potrebe za adolescente, odrasle i osobe koje se bave sportom.
- Uočavanje rešenja za poboljšanje nutricionog kvaliteta jelovnika u restoranima.

Porijeklo i istorija vina
- Sticanje  “vinske logike”, razumijevanje šta vino zapravo jeste.
- Osposobiti se za davanje savjeta klijentima o vinima koja prate određena jela.

Uvod u restoransko poslovanje
- Otkrivanje kompanija u hotelskom sektoru i njihovog rada kroz planske obilaske i konferencije.

Engleski jezik I
- Prelazak iz školskog učenja na profesionalnu konverzaciju.

Francuski jezik I
- Sticanje osnovnog komunikacijskog i profesionalnog rečnika.  

Praksa u kompanijama
- Učiti kako funkcioniše rad u restoranu, na recepciji, u kuhinji i u proizvodnji peciva.

F&B ambijent u restoranu
- Sticanje opštih znanja o restoranima, keteringu i hotelima.

Ambijent ugostiteljstva
- Sticanje snovnih znanja o profesionalnom okruženju.
- Uspostaavljanje alata neophodnih za hotelske usluge.

Projekat: Ideje i karakter
- Iskazivanje praktičnih sposobnosti i povezivanje znanja stečenog tokom nastave u praksi kroz implementaciju case study analiza ili simulacija realnih situacija.

 

MENADŽMENT 2 NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Dok stiču neophodna znanja i vještine, studenti se upoznaju sa praktičnim menadžerskim situacijama kroz vođenje studenata 1. godine dok su i sami nadgledani od strane studenata 3. godine. Studenti stiču samopouzdanje i odrađuju praksu u stranoj zemlji.  

Marco Polo Program: Studenti imaju mogućnost da drugu godinu studija provedu studirajući u drugoj Vatel školi, nkon što njihova škola verifikuje ovaj projekat.
> Dodatne informacije o Marco Polo programu 

Menadžment II
- Ovladavanje alatima koji se u hotelima koriste za finansijski menadžment.

Marketing II
- Uvod u operativni marketing.

Ljudski resursi II
- Savladavanje sastavljanja i razumijevanja ugovora, kao i upravljanja talentima.

Računarske nauke II
- Izrada složenih analitičkih i kompjuterskih dokumenata koja se primjenjuju u ugostiteljstvu.

Poslovno pravo
- Razumijevanje zakona koji regulišu ugostiteljsku djelatnost i komercijalne aktivnosti koje sprovode kompanije.

Ekonomija turizma
- Razumijevanje komplementarnosti između hotelskog i turističkog sektora, kao i obavezu velikih grupacija da rade u oba sektora. 

Ekonomsko okruženje
- Svijest o ekonomskim mehanizmima.
- Usvajanje specifičnog vokabulara.

Projekat: Ideje i karakter
- Iskazivanje praktičnih sposobnosti i povezivanje znanja stečenog tokom nastave u praksi kroz implementaciju case study analiza ili simulacija realnih situacija.

Francuski jezik II
- Uvod u anglo-saksonsko ugostiteljstvo, sticanje jezičke autonomije, priprema za stažiranje i povećanje znanja o francuskom govornom području.

Španski ili Njemački jezik I
- Sticanje osnovnog komunikacijskog i profesionalnog rečnika. 
- Kako identifikovati i upravljati različitim vrstama klijenata na stranom jezku.

Profesionalne aktuelnosti i trendovi u hotelijerstvu
- Razumijevanje aktuelnih trendova u hotelijerstvu na bazi predmeta sa prve godine.
- Opravdanje i implementiranje novih proizvoda i koncepata.

Nutricionizam II
- Implementacija principa bezbijednosti hrane u restoranima i keteringu.
- Sprovođenje senzorne analize.

Porijeklo i istorija svjetskih vina
- Otkiće “Vinske geografije” i istorije svjetskih vina.

Komunikacijske vještine
- Savladavanje komunikacionih vještina kroz zamjenu uloga.

Praksa u kompanijama
- Ovladavanje keteringom, kuvarstvom i tehnikama u hotelijerstvu.


MENADŽMENT 3 NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Studenti su stekli neophodne osnove. Studenti sada preuzimaju ulogu menadžera i viđenje šolskih timova. Koristeći znanje stečene tokom prve dvije godine studija, studenti povećavaju svoje analitičke kapacitete, dizajniraju strategije i donose prve odluke.

Uvod u kontrolu troškova
- Uvod u kontrolu troškova.

Marketing III
- Primjena strateškog marketing.
- Razumijevanje marketing mix-a i novih strategija.
- Razumijevanje novih strategija kroz prihode i prinos.  


Ljudski resursi III
- Ovladavanje operativnim HR alatima koje koriste menadžmenti hotela i restorana.

Računovodsvo – sistem oporezivanja
- Svjesnost poreskih pitanja u hotelima: zakonodavsto, porezi na promet, kapitla i porez na dohodak.

Računarske nauke III
- Savladavanje softvera koji se koriste u ugostiteljsvu.

Multikulturalni menadžment
- Svjesnost i razumijevanje različitih kultura.
- Razumijevanje različitih metoda upravljanja koje se koriste u svijetu.
- Znati kako upravljti multikulturalnim timom. 

Turizam i putovanja
- Duboko znanje o širini turističke privrede i globalnim trendovima.

Projekat: Ideje i karakter
- Iskazivanje praktičnih sposobnosti i povezivanje znanja stečenog tokom nastave u praksi kroz implementaciju case study analiza ili simulacija realnih situacija.

Francuski jezik III
- Usmena komunikacija u stručnim menadžerskim i marketinškim situacijama.

Španski ili Njemački jezik II
- Usmena komunikacija na stranim jezicima u stručnim menadžerskim i marketinškim situacijama.

Geopolitika
- Suštinsko poznavanje globalne političke situacije. 

Vina, piva i žestoka pića
- Uvod u marketing i prodaju vina i alkoholnih pića.

Pregovaračke vještine
- Učenje osnove u pregovorima, pripremama za sklapanje ugovora na različitim nivoima u kompaniji, bilo da se odnosi na rad HR-a i zaposlenih, ili internih pregovora (finansije) ili eksternih pregovora sa dobavljačima.

Menadžerska praksa u kompaniji
- Znati kako voditi tim u restoranu ili hotelu.
- Primjena teorijskih znanja u prodaji, ljudskim resursima i kontroli troškova.

 

 

 

 

VAŠ SAGOVORNIK
Kontaktirajte ovaj univerzitetski centar

Admissions
Ines Pajovic
Oktoih1, Donja Gorica
Podgorica - ME

Kontaktirajte ovaj univerzitetski centar
+382 20 410 726
NAĐITE ODGOVARAJUĆE OBRAZOVANJE

U TRI ETAPE
Nekoliko klikova
je dovoljno!

MARKO POLO
Studenti,
prokrčite sebi put
na međunarodnom nivou

Saznajte više o tome
II ciklus specijalizacija
Direktor Međunarodnog hotelijerstva

Saznajte više o tome
AKTUELNOSTI
Ceremonija otvaranja Počasnog Konzulata Crne Gore u Lionu.

21/02/2019 Ceremonija otvaranja Počasnog Konzulata Crne Gore [...]

12. februara 2019. godine studenti sa smjera za Međunarodno hotelijerstvo [...]

Posjeta Hilton hotelu

28/01/2019 Posjeta Hilton hotelu

Studenti I i II godine posjetili su hotel Hilton u Podgorici. Generalni dir [...]

Posjeta Šipčaniku

17/10/2018 Posjeta Šipčaniku

Studenti III godine posjetili vinopodrum Šipčanik

VAŠ SAGOVORNIK
Kontaktirajte ovaj univerzitetski centar

Admissions
Ines Pajovic
Oktoih1, Donja Gorica
Podgorica - ME

Kontaktirajte ovaj univerzitetski centar
+382 20 410 726