UNIVERZITETSKI CENTAR

Miločerski razvojni forum

XXIII Miločerski razvojni forum održan na Cetinju
"Model ekonomskog razvoja zasnovan na turizmu - Izazovi i opasnosti"


Miločerski razvojni forum

XXIII  Miločerski razvojni forum održao se  20. i 21. septembra na Cetinju u hotelu Grand.

Forum ima za cilj da održi tradiciju i samim tim pozvanis u mnogi govornici iz različitih oblasti - turizma, biznisa, privrede, obrazovanja i drugih, što će studentima pružiti priliku da se približe trenutnoj situaciji na tržištu u smislu novog ekonomskog modela razvoja uz pomoć turizma.

Studenti Vatela  imaju priliku da čuju različite panele i govornike od kojih izdvajamo:

G-din Ahmet Erentok, -Predsjednik odbora - Azmont Investments,

Dr Zvonimir Savić, Hrvatska privredna komora,

G. Mohamed AbouArab, - CHO, razvoj Luštice,

G-đa Lin Yan, potpredsjednica U-Tour Group, Kina,

Gđa Olga Verdenhof,  ISMA Univerzitet Letonija,

G. Tapa Tibble, GM Aman Resorts,

i mnogi drugi.

Studenti su takođe imali priliku za umrežavanjem i postavljanjem pitanja. 

VAŠ SAGOVORNIK
Kontaktirajte ovaj univerzitetski centar

Admissions
Ines Pajovic
Oktoih1, Donja Gorica
Podgorica - ME

Kontaktirajte ovaj univerzitetski centar
+382 20 410 726
NAĐITE ODGOVARAJUĆE OBRAZOVANJE

U TRI ETAPE
Nekoliko klikova
je dovoljno!

MARKO POLO
Studenti,
prokrčite sebi put
na međunarodnom nivou

Saznajte više o tome
II ciklus specijalizacija
Direktor Međunarodnog hotelijerstva

Saznajte više o tome