SYS

Legal notice

VATEL
Oktoih 1, Donja Gorica
81000 Podgorica, Montenegro

E-mail: info@vatel.me
Internet sajt : http://www.vatel.me
Direktor  Oglašavanje i publikacija : Sektor Informisanja i Komunikacije


Pristup i tehničko održavanje sajta obezbjeđuje :
OVH SAS sa kapitalom od 10.000.000 €
RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419
2 rue Kellermann - 59100 Roubaix

Dizajn i izrada web sajta  :
SARL AUDA-DESIGN
SIRET: 50374873300014
CODE APE: 6201Z
35 rue de Toulouse 30000 Nîmes
Zakonski zastupnici : M.Pomante David i Audrey Riviere

Podaci o vama prikupljaju se na online formularima.

Prikupljeni  podaci se informatički obrađuju  da bi se sa web sajta www.vatel.me moglo odgovoriti na zahtjeve vezane za brošure, kataloge ili prijave na newsletters.

Podaci se čuvaju u  Francuskoj.

U skladu sa zakonom o « informatičkoj tehnologiji  i zaštiti ličnih prava i slobode » od 6 januara 1978. i njegovim izmjenama iz 2004.godine, korisnik ima pravo pristupa i ispravke podataka koji se na njega odnose, i to pravo ostvaraju obraćanjem na info@vatel.me

Korisnik može takođe, iz legitimnih razloga, da se usprotivi biko kakvom tretmana podataka koji se na njega odnose.

U skladu sa zakonom br°78 - 17  od 6 januara 1978. godine, koji se odnosi na informatičku tehnologiju, fajlove, to jest banke podataka i zaštitu ličnih prava i slobode, izmjenjenog zakonom br°2004-801 od 6 avgusta 2004, automatska obrada podataka ličnog karaktera korišćenjem ovog internet sajta  izuzeta je i ne podliježe prijavljivanju Nacionalnoj Komisiji za Informatičke tehnologije i zaštitu ličnih prava i slobode – pravo na privatnost i zaštitu ličnih podataka,  izuzeće br.7, proisteklo iz Odluke br°2006-138 od 9 maja 2006. o izuzimanju prijave tretmana podataka vršenog u cilju pružanja informacija i eksterne komunikacije.


Korisnik je upoznat da dok krstari web sajtom na web pretraživaču može automatski da mu se  pojavi kolačić.  Kolačić je elemenat koji ne omogućava identifikaciju korisnika već služi da registruje informacije vezano za njegovo krstarenje na internet sajtu. Podešavanjem parametara web pretraživača dobijaju se  informacije o prisutnosti kolačića kao i mogućnost njihovog odbijanja postupkom opisanim u članu 11 Opštih Uslova Korištenja.