MEĐUNARODNA MREŽA

Rangiranje škola u hotelijerstvu

Rangiranje škola u hotelijerstvu

UPOZORENJE !

Nakon mnoštva različitih rangiranja škola za hotelijerstvo, Vatelu je stalo da podsjeti da do današnjeg dana ne postoji nikakvo zvanično rangiranje od strane relevantne ustanove iz ove oblasti.
 
Različita rangiranja škola za hotelijerstvo pojavila su se zadnjih mjeseci na Internetu i u medijima. Međutim ni jedna nezavisna i nadležna ustanova ne stoji iza njih niti ih potvrđuje.

Proistekla su iz istraživanja koje su u marketinšku svrhu naručile i finansirale same škole bilo privatne ili pod američkim konglomeratom kojim upravlja neko daleko društvo za investicije i plasman kapitala sa NYSA berze ili grupacije škola kojima takođe upravljaju slična društva za investicije i plasman kapitala.


Tako, primjera radi, Švajcarska Komisija za Lojalnost u Javnom Oglašavanju zvanično je proglasila zavaravajućim i nelojalnim rangiranje koje je objavila švajcaraska grupacija škola za hotelijerstvo, potvrđujući nedostatak objektivnosti u takvom prikazu rezultata.  .
 
Grupaciji Vatel i njenim školama, njih 35, širom svijeta stalo je da se ograde od takvih rangiranja koje navode kandidate na zabludu i opominje da studenti i njihovi roditelji imaju pravo da iziskuju pouzdano i objektivno informisanje. 

Da bi se izvršio pravi izbor škole kad ne postoje pouzdana istraživanja od strane nezavisne ustanove, preporuka je da se informacije o reputaciji i obrazovanju koje pruža neka škola traže od struke i mreže diplomaca.

 

Vatel, broj jedan u svijetu među obrazovnim grupacijama za hotelijerski i turistički menadžment, sa 35 škola širom svijeta, 7 000 studenata i 30 000 diplomaca.

KONTAKTIRAJTE VATEL
VATEL MONTENEGRO
Ines Pajovic
Tel. +382 20 410 726
  NAĐITE ODGOVARAJUĆE OBRAZOVANJE

U TRI ETAPE
Nekoliko klikova
je dovoljno!

MARKO POLO
Studenti,
prokrčite sebi put
na međunarodnom nivou

Saznajte više o tome
II ciklus specijalizacija
Direktor Međunarodnog hotelijerstva

Saznajte više o tome