MEĐUNARODNA MREŽA

Duh Vatela

Duh Vatela

Misija Vatela: odgovoriti profesionalnim izazovima u stvarnom svijetu poslovanja            

Pripremiti mlade generacije da svoju budućnost grade u međunarodnom turizmu i hotelijerstvu.

Sektor turizma neprekidno napreduje već 20 godina. Uprkos krizama koje potresaju privredu, politiku i društvo, i dalje će na duži rok predstavljati sigurnu vrijednost.

U prilog tome idu i sljedeća dugoročna predviđanja Svjetske Turističke Organizacije:

 • broj međunarodnih turističkih dolazaka širom svijeta će porasti za 3,3% godišnje između 2010. i 2030.godine, te se očekuje da dostigne 1,8 milijardi u 2030. godini;

  Između 2010. i 2030. godine, broj turističkih dolazaka u zemljama u razvoju će se povećati duplo brže (+ 4,4% godišnje) kao i dolasci u  razvijenim zemljama (+ 2,2% godišnje);
 • dio tržišta koji drže ekoonomije u ubrzanom razvoju. u periodu od 1980. do 2012. godine povećao se sa 30 na 47 %, i trebalo bi da dostigne 57% do 2030. godine, što bi brojčano  značilo više od jedne milijarde međunarodnih turističkih dolazaka. 

Prema tome, međunarodne hotelske grupacije nastavljaju i dalje da se šire po cijelom svijetu.

Da bi se pratio taj rast, potreban im je izvršni i rukovodeći kadar sposoban da radi u multikulturalnom kontekstu, da može da upravlja timom bez obzira na različite nacionalnosti njegovih članova. U potrazi su za mladim, odgovornim diplomcima, koji sem znanja stečenog u renomiranim institucijama visokog obrazovanja imaju izgrađene i profesionalne i lične kvalitete svojstvene hotelijerstvu.

Na globalnom nivou, postoje dva veoma različita načina upravljanja u hotelskim grupacijama:

 • evropski menadžment: zasniva se na dva vijeka dugoj istoriji u oblasti hotelijerstva. Fokusira se na kvalitet usluge i zadovoljstvo klijenta. Uzima u obzir sve kulturne spekte klijenta, zemlju u kojoj se hotel nalazi kao i osoblje koje zapošljava.
 • anglosaksonski menadžment:  odnedavno uspostavljen. Zasniva se na postizanju finansijskih rezultata i stavlja akcenat na stroge procedre koje zaposleni moraju da slijede.

Vatel se odlučio da obrazuje studente po metodi evropskog menadžmenta, tako prenoseći francusku umjetnost gostoprimstva, priznatu u cijelom svijetu kao garanciju kvalite, dobrog ukusa i izvrsnosti.

 

Cilj Vatela je uspjeh njegovih studenata

 • Razvijanje njihovih sposobnosti;
 • Davanje mogućnosti da realizuju svoje profesionalne ambicije;
 • Pružanje stručnog obrazovanja koje odgovora očekivanjima poslovnog svijeta.

Sve nastavne metode Vatela sačinjene su i usmjerene da se postigne taj cilj.
Duh Vatela su vrijednosti stečene za život!

Vatel duh izgrađen je na pet elemenata:

 • Izgrađivanju bliskog odnosa između studenata i njihove Vatel škole koja treba da im pruži mogućnost  da  uspiju u svojim budućim profesionalnim aktivnostima.
 • Stvaranju dinamične atmosfere aktivnog učenja koje studentima omogućava:
  -    Da postepeno stiču teorijska znanja, a zatim da ih provjeravaju u praksi i koriste tokom stažiranja.
  -    Da budu kadri da grade sopstvene profesionalne projekte.  
 • Prenošenju znanja i umijeća koje studente vodi do samog srca profesionalnog poslovanja i omogućava im da se do tančina upoznaju sa zadacima koje će kasnije obavljati ili čije će obavljanje organizovati.
 • Izgradnji i razvoju ličnih kvaliteta i vrijednosti svojstvenih ugostiteljstvu, kroz upoznavanje stila oblačenja, izražavanja i srdačnog stave, preko poštovanja drugih, otvorenost prema razlučitim kulturama i jezikoj kompetentnost.
 • Podržavanju trajne pozitivne saradnje i tijesne veze sa akterima iz sektora turizma i ugostiteljstva, a kroz susrete i učešće na različitim skupovima, forumima, ppostajući dio dinamične mreže sačinjen od 30.000 Vatelovaca.

 

Nastavni kadar u čijem radu dolazi do sinergije.

Nastavne timove Grupacije Vatel u podjednakom omjeru čine univerzitetski profesori i akteri struke od ugleda u svojoj oblasti.

Svi oni prenose svoja znanja, umjeća i svoju strast.  Prate i u toku su sa svim inovacijama  nastavnih metoda i profesionalnih tehnika. Njihov interaktivni pristup vješto reprodukuje zbilju poslovanja i omogućava da studenti razviju sposobnosti analize i kritičkog mišljenja, steknu  kompentecije koje ih čini kadrovima hotelijerstva i turizma i okušaju se u menadžmentu u realnim uslovima.   

KONTAKTIRAJTE VATEL
VATEL MONTENEGRO
Ines Pajovic
Tel. +382 20 410 726
  NAĐITE ODGOVARAJUĆE OBRAZOVANJE

U TRI ETAPE
Nekoliko klikova
je dovoljno!

MARKO POLO
Studenti,
prokrčite sebi put
na međunarodnom nivou

Saznajte više o tome
II ciklus specijalizacija
Direktor Međunarodnog hotelijerstva

Saznajte više o tome