UNIVERZITETSKI CENTAR

Stažiranje

Stažiranje

Stažiranje je obavezno:  Otvaranje novih mogućnosti na tržištu

 

Kada je u pitanju sažiranje, Vatel strategija zasniva se na konceptu obrazovanja:

"Stečeno teorijsko znanje mora odmah biti potvrđeno praktičnim iskustvom.”

Praktična primjena teorijskog znanja igra aktivnu ulogu u obrazovanju studenata, omogućavajući im da se suoče sa stvarnošću, te da se bolje pripreme za buduću profesiju i da steknu iskustvo neophodno za one čiji je cilj međnarodna karijera.

Stažiranje je takođe odlična polazna tačka za aktivan život studenata, koji su nakon diplomiranja, pravi profesionalci, sposobni da se prilagode kompleksnim situacijama u međunarodnom okruženju. Svaka Vatel škola ima “internship office”, koja osigurava individualno praćenje studentskih interesovanja, te bira hotele za stažiranje na osnovu rigoroznih kriterijuma. Osim navedenog, kancelarija pomaže svakom studentu da definiše sopstveni profesionalni projekat, i pomaže u simulaciji intervjua prilikom razgvora za posao na kraju studija.

Stažiranje kroz nastavni plan i program

Vatel  je razvio princip koji vodi stažiranje u vidu predmeta prilagođenih vještinama stečenm kroz teorijsku nastavu.  

Studije   Internship
 Teritorija  Trajanje
 Osnovne studije: Bachelor
Međunarodno hotelijerstvo i menadžment
 Menadžment 1

 Operativna praksa

 Domaća      18 nedelja    
 Menadžment 2  Operativna praksa  Međunarodna      20 do 24 nedelja    
 Menadžment 3  Operativna praksa
(opciono)
 Međunarodna      24 nedelja     


 

  • Na kraju M1, praksa se odvija u zemlji u kojoj student studira sa ciljem upozavanja studenta sa industrijom.
  • Na kraju M2, student može obavljati praksu u zemlji njegovog/njenog izbora, sa ciljem da usavršava svoju profesionalnu praksu i prilagođavanje različitim kultrama. 

 

AKTUELNOSTI
Posjeta Šipčaniku

17/10/2018 Posjeta Šipčaniku

Studenti III godine posjetili vinopodrum Šipčanik

Miločerski razvojni forum

27/09/2018 Miločerski razvojni forum

XXIII Miločerski razvojni forum održan na Cetinju
"Model ekonomskog razv [...]

Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija

22/06/2018 Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija

Objavljen je konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija

VAŠ SAGOVORNIK
Kontaktirajte ovaj univerzitetski centar

Admissions
Ines Pajovic
Oktoih1, Donja Gorica
Podgorica - ME

Kontaktirajte ovaj univerzitetski centar
+382 20 410 726